Услуги

  • Проектиране на рекламно-информационни елементи.
  • Изготвяне на техническа документация за узаконяване на рекламно-информационни елементи и преместваеми обекти съгласно Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на съответната община.
  • Производство и монтаж на рекламно-информационни елементи.
  • Гаранционно и следгаранционно обслужване.
  • Брандиране на автомобили и на търговски обекти.
  • Проектиране и дизайн на

– лого и корпоративна идентичност;
– принт материали;
– POS дисплеи;